Kort om Endelave

Endelave er en 13,2 km² stor moræneø med store marineområder i det sydlige Kattegat.
Ca. 1/3 af øen består af skov, hede og overdrev, mens øen domineres af opdyrket land primært i syd og vest.
Midt på øen ligger det højeste punkt, Snekkebjerg, som er 7,8 meter højt.
Endelave blev i 1970 en del af Horsens Kommune – nu med eget postnummer (8789).
Endelave særegner sig ved at have en stor naturmæssig diversitet, som man kan bruge dage (og uger) på at udforske.  
Plante, dyre- og fuglelivet er mangfoldigt og gør sig ekstra godt med havet omkransende til alle sider.   
Læs mere om Endelaves natur

Hvem bor her?
I øjeblikket er der ca. 155 fastboende på øen. De kaldes ”endelavitter”.
Derudover er der ca. 100 ejere af sommerhuse og fritidsboliger på øen, hvor mange af dem bruger deres huse en stor del af året.
Aldersgennemsnittet er forholdsvist højt på Endelave; dog er der stadig en del arbejdstagere, som dels arbejder på øen, dels pendler dagligt eller flere gange om ugen.
På listen af jobs på Endelave tæller bl.a. færgefolkene, købmanden, læge, sygeplejersker, hjemmeplejen, spisesteder, landbrug og turistrelaterede erhverv.
I sommermånederne, ferier og helligdage mangedobles antallet af mennesker på øen. Læs mere under butikker og erhverv


Skolen – nu øens kulturhus

Indtil 2017 var der folkeskole på Endelave – op til 7. klasse. I øjeblikket er der ingen skolesøgende børn på øen, så skolen måtte lukke.
I dag fungerer skolen som øens kulturhus, hvor der blandt andet er sløjdlokale, fitnessrum, keramikværksted og sy-lokale.
Derudover bliver gymnastiksalen flittigt brugt til gymnastik, yoga, badminton og skumtennis – foruden fester og arrangementer.
Skolen tilbyder børn fra Horsens Kommune – fra børnehave til ungdomsskole at benytte skolen – endog indkvartere sig i gymnastiksalen eller skolens fire shelters.
Foreningen Endelave Skole står for driften Læs mere under foreninger

Tag en tur rundt på hjemmesiden, så får du helt sikkert svar på det meste.
Hvis ikke, så kontakt os på info@endelavebeboerforening.dk