Lystbåde

Endelave havn ligger for enden af en ca. 300 m lang stensætning.

Se Havneguide.dk

Dybder
Dybden i indsejlingen 2,5 m og i havnebassinet indtil 2,5 m. Se i øvrigt plan. Største skibeder kan besejle havnen: Længde 35 m, bredde 8 m og dybgang 2,4 m. Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,3 m højvande og storm mellem SW og SE indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen kan anduves N- og W-fra.N-fra: Fra den rød/hvide spirtønde med kugletopbetegnelse NE for Møllevingen styres kurs 165° ned mod den røde stage med topbetegnelse NW for havnen. Derpå styres mod havnen, idet N-kardinal stagen umiddelbart N for havnen holdes om styrbord.W-fra: Både med en dybgang indtil 1,7 m kan anduve havnen mellem det afmærkede område ved Møllegrund og N-kardinal stagen på N-siden af Møllehage. Der holdes tæt til N-kardinal stagen og derpå styres mod havnen, idet N-kardinal stagen umiddelbart N for havnen holdes om styrbord.

Afmærkning
NE for grunden Møllevingen, tæt E for fyrlinien, findes en rød/hvid spirtønde med kugletopbetegnelse.NW for havnen, tæt E for fyrlinien, findes en rød stage med topbetegnelse.Ca. 100 m N for havneindløbet findes en N-kardinal stage.På N-siden af grunden Møllehage findes (1/4-1/10) en N-afmærkning; stage med topbetegnelse.Vildtreservatet omkring Møllegrund er afmærket med gule kugletønder og stager med topbetegnelse.Se i øvrigt kort 112 og plan.

Fyr
W for Endelave Kirke på master findes to fyr med rødt, fast lys. Fyrene leder holdt øveret (165°) ned til rød stage med topbetegnelse NW for havnen.På E-molens hoved pa pæl findes et fyr med rødt, fast lys.

Ankerplads
Der kan ankres WNW af havnen.