Den øverste ende af Endelave – Øvre, er et stort fredet naturområde på ca. 170 ha, der er fuldstændig ubebygget og hvor der er offentlig adgang. Øvre er skabt af havet ved opbygning af et system af strandvolde. Øvre er et varieret naturområde med åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat samt flere små skovsøer. De tilbageværende arealer med hedelyng er truede, bl.a. af fyrretræer som skygger for lyngen. Øvre naturplejes ved rydning og fåregræsning.
Helt ude på nordspidsen kan opleves samme fænomen som ved Grenen i Skagen: pålandsbrænding i vindsiden og blankt vand i læ.
Øvre blev fredet i 1968 på baggrund af områdets gode eksempler på havskabte arealer, nemlig krumodderne og de veludviklede strandvoldssystemer.
En krumodde er en odde, der krummer ind mod land. Den dannes ofte på lavt vand ved kysten, og har en vindside på ydersiden, hvor bølgerne og vinden fører sand og grus op til oddens krumme ende og en læside på indersiden, med stille vand. På indersiden kan der dannes strandeng. som f.eks. ved Kloben på øens nordvestlige ende