Endelavebladet

Endelavebladet er øens blad, fælles for foreninger og institutioner. Bladets økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag fra personer, foreninger, institutioner m.m.
Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med en tilgængelig postkasse på Endelave.
Hvis man ønsker bladet tilsendt, kan man tegne et abonnement til 250,- kr. pr. år. i trykt udgave inkl. forsendelse.
Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os.