Affaldsordning

På Endelave er der affaldssortering ved alle boliger (såkaldt kildesortering).

Du kan finde datoer for tømning af spandene her

Tilmeld dig evt. sms-service, så får du løbende besked om afhentningstidspunkter – klik her.

Farligt affald
Mindre ting som batterier og malings-rester skal puttes i den røde spand og sættes ved skraldespandene, når den er fuld.
Kontakt Horsens Kommune, hvis du mangler en spand.
Har du stort farligt affald, skal du kontakte havnefogeden.  
  
Storskrald – bestil selv afhentning
Du kan bestille storskrald til afhentning på matriklen via Horsens Kommunes hjemmeside – klik her.
Bigbags til storskrald kan hentes i pakhuset på Endelave Havn.
Kontakt havnefogeden, hvis der ikke er flere sække.

Havnefoged, Jørgen Holm Pedersen
Tlf.: 7258 3696