Foreninger

Endelave Beboerforening
Formand: Jørgen Ulvund
Tlf. 3091 2591
Mail: info@endelavebeboerforening.dk
Web: www.endelavebeboerforening.dk

Foreningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser herunder miljø og planmæssige forhold.

Endelave Bryggerlaug
Oldermand: Klavs Hornum
Tlf. 2917 2685
Mail: khornum@gmail.com
Web: www.endelavebryg.dk

Endelave Bryggerlaug er med til at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl, og brygger i Lægeurtehavens produktionslokale.
Lauget skaber rammer for et godt og munter socialt samvær mellem laugets medlemmer og arrangerer i øvrigt også ølsmagninger for interesserede.
Endelave Bryggerlaug blev stiftet i foråret 2010.

Endelave Bådlaug
Formand: Erik Munk Jacobsen
Tlf. 2074 9178
Mail:  erikmunkjacobsen@gmail.com

Bådelauget holder til ved flydebroen på Endelave havn

Endelave Idrætsforening
Formand: Karsten Kragh Hansen
Tlf. 2627 9088
Mail: karstendelave@gmail.com
Web: www.endelaveif.dk

Endelave Idrætsforenings formål er at samle, støtte og fremme aktiv idrætsudøvelse på Endelave.
Foreningen er samlingspunktet for sportsgrene, der dyrkes på øen.
Idrætsforeningen står desuden bag den årlige ”Aktiv Ø” begivenhed, hvor et hav af aktiviteter tilbydes og hvor deltagelse er gratis for både børn og voksne.
Vi er glade for al støtte til foreningen; og man behøver ikke være sportsudøvende for at være med i EIF.

Endelave Lægeurtehaveforening
Formand: Lone Kau
Tlf. 3073 1047
Mail: info@endelave-laegeurtehave.dk
Web: www.endelave-laegeurtehave.dk

Foreningen ejer og driver Endelave Lægeurtehave med støtte fra Horsens Kommune, som blandt andet stiller havens 5000 m2 jord til rådighed. Alle kan blive medlem af foreningen, som koster 100,- kr. pr. person om året, og som medlem har man gratis adgang til haven. Indmeldelse kan ske ved at kontakte haven.

Endelave Jagtforening
Formand: Benny Rasmussen
Tlf. 2978 0023
Mail: benny.r@endelave.com
Facebook: Endelave jagtforening

Endelave Jagtforening er stiftet d. 26. juli 1931.
Der er ca. 65 medlemmer i foreningen
Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål

Endelave Museumsforening
Formand: Ib Elgaard
Tlf. 2268 3194
Mail: ib.elgaard@lightmail.dk
Web: www.endelave-museum.dk

Endelave Museum blev etableret i 1984 i den gamle præstegård. Præstegården er opført i år 1741, og fungerede som sådan indtil 1905, hvor den nybyggede præstebolig mod vest, blev taget i brug. Herefter blev det gamle hus bolig for præstegårdsforpagteren i 3 generationer – frem til 1984. Endelave Museumsforening blev etableret og huset dannede ramme for et ø-museum, som blev indrettet som et gammelt Endelavehjem fra tiden omkring 1920, med mange gamle møbler og genstande, skænket eller stillet til rådighed af beboere på Endelave, eller pårørende med rødder til øen

Grundejerforeningen på Lynger
Bjarne Vad
Tlf: 2282 7088
Email: BJV1017@gmail.com
Web:lynger.wordpress.com

Støtteforeningen Endelavelejren
Formand: Jørgen Holm Pedersen
Tlf. 51 58 99 42
Mail: 2303jhp@gmail.com
Web: www.endelavelejren.dk
Facebook: Endelavelejren

Endelavelejren: Primitiv lejrplads med god plads til teltet, der er læ for vinden skygge for solen og solrig græsmark.
Pladsen ligger 300 meter fra vandet og der går en sti direkte til sydkysten. Der er bålplads, brænde, vand og primitive toiletter på pladsen.
Læs mere på hjemmesiden.

Endelave rytmiske musikforening
v/ Lars Møller
Tlf. 6025 9603
Mail: lars@endelave.net

Formålet er at medvirke til at styrke og nære lokalsamfundets kulturelle værdier med hovedvægt på musik. Virke for at øge lokale borgeres muligheder for at opleve musik af professionel standard og afholde en række musikarrangementer på Endelave, specielt i sommersæsonen.

De kolde kaniner – vinterbadeklub

Havgasse Hanne Holm

Tlf.: 2048 0123
Mail: dekoldekaniner@endelave.com
Facebook: De kolde kaniner

Klubbens formål er dels at fremme vinterbadningen på Endelave med mulighed for at benytte klubbens sauna, dels at bidrage til vinterturismen for gæster på øen.
”De kolde kaniner” bader fra Dronningebroen på havnen fra 01.10-30.04. Saunaen er tændt lørdag/søndag og efter aftale.

Foreningen Endelave Skole

Bestyrelsesformand: Jacob Eskildsen
Udlejning: Bente Skovgaard
Tlf: 5158 9971
Mail: info@endelaveskole.dk
Web: www.endelaveskole.dk
Facebook: Foreningen Endelave skole

Foreningens formål er at stå for drift og administration af ”Endelave Skole”, modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover er formålet at gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune, skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige – og skabe et fleksibelt læringsrum uden for skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.

GammelNok
Ib Elgaard
Tlf: 2268 3194
Mail: ib.elgaard@lightmail.dk

Et tilbud til ældre mænd (65+) med tilknytning til Endelave – fast bopæl, ejendom eller lignende. Vi mødes hver 14. dag i vinterhalvåret til en frokost og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til  GammelNOK

Foreningen Endelave Natur og Miljø

Talsmand Anders Grosen
Tlf: 2988 9406
Mail: grosenvejle@gmail.com
Web: www.endelave-hav-og-dambrug-nej-tak.dk

Foreningens formål er at fremme beskyttelse og skånsom benyttelse af Endelave og omgivende hav, herunder Natura 2000 område nr. 56, øge formidling af områdets naturværdier, og virke for en natur- og miljøskånsom erhvervsudvikling. Foreningen har tidligere haft hovedfokus på havbrugsforurening, men har nu mulighed for at tage andre aktiviteter op herunder  samarbejder med myndigheder og andre foreninger omkring sikring og formidling af øens naturværdier. Foreningen har omkring 220 medlemmer og medlemsskab er gratis.

Foreningen Danmarks Vilde Natur

Formand Danna Borg
Mail: info@danmarksvildenatur.dk,
Web: www.danmarks-vilde-natur.dk
FB: danmarksvildenatur

Foreningen Danmarks Vilde Natur er en landsdækkende forening med hjemsted på Endelave. Foreningen arbejder for at fremme stor, vild natur til havs og på land i Danmark ved at:

– Påvirke lovgivning, forvaltning og politiske processer i retning af vildere og juridisk beskyttet natur.
– Formidle faktabaseret viden og naturglæde til beslutningstagere og befolkningen.
– Etablere netværk og samarbejder nationalt og lokalt.
– Bakke op om tiltag, der fremmer offentlig og privat vild natur